Usługi geodezyjne

Kontakt

Stowarzyszenia PPJ

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych" polegającej na założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej i samozatrudnieniu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: 19.2. "Wsparcie we wdrażaniu operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

www.jura-ppj.pl