Usługi geodezyjne

Dziedzictwo kulturowe i historyczne gminy Koziegłowy

DZIEDZICTWO KULTUROWE I HISTORYCZNE GMINY KOZIEGŁOWY

Koziegłowy to miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim. Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego.

Rynek w Koziegłowach

Rynek w Koziegłowach

Najważniejszy, centralny element średniowiecznego założenia miejskiego, jeszcze z XIV stulecia, W 2011 przeprowadzono rewitalizację rynku, poprzedzoną badaniami archeologicznymi, mającymi na celu przede wszystkim odkrycie pozostałości ratusza.

Zarys fundamentów tego budynku został zaznaczony w nowej nawierzchni kostkowej kamieniem wapiennym, a niektóre fragmenty budowli wyprowadzono ponad powierzchnię rynku. Zbudowano też ozdobną fontannę z elementami nawiązującymi do herbu miasta.

Kościół Św. Marii Magdaleny

Kościół Św. Marii Magdaleny

Kościół wybudowano w stylu gotyckim w 1470 r. W 1595 r. dobudowano do niego drewnianą nawę, którą w 1679 r. zamieniono na murowaną. Kościół jest budowlą jednonawową, z prezbiterium. Przy prezbiterium zbudowana jest zakrystia, a przy nawie kaplica grobowa Kawieckich pod wezwaniem św. Stanisława z XVIII w. Dach kryty jest gontem, stromy, zwieńczony barokową wieżą na planie kwadratu, kiedyś z zegarem. Wyposażenie wnętrza jest głównie barokowe.

W 1973 r. przypadkowo odkryto w kościele 27 gotyckich polichromii temperowych na tynku, które są jednym z najpełniej zachowanych cykli pasyjnych polskiego późnogotyckiego malarstwa ściennego. Freski wykonano czarnymi konturami, które wypełniono kolorami (błękit, brąz, czerwień, zieleń). Prace przy ich odsłanianiu i konserwowaniu trwały do 1977 r., a kolejne prace konserwatorskie przeprowadzono w latach 1986-1993, gdy oczyszczono warstwę malarską, usunięto zniszczone fragmenty zaprawy i uzupełnienia.

Kościół Św. Barbary

Kościół Św. Barbary

XVII-wieczny kościół, który wraz z przytułkiem dla ubogich ufundowany został przez rodzinę Kaweckich. Szpital istnieje do dziś, ale obecnie stał się częścią świątyni, nawą, zaś dawny kościółek stanowi prezbiterium.

We wnętrzu podziwiać można ciekawy renesansowy ołtarz podparty kolumnami.

Pałac Biskupi

Pałac Biskupi

Kiedy Koziegłowy należały do biskupów krakowskich, powstał tu pałac biskupi mający kształt dworka, zbudowany na początku XVII wieku, niedaleko zamku. Od 1835 roku właścicielem pałacu został generał rosyjski Nikita Pankratiewow. Po I wojnie światowej doszło do wstępnej rewitalizacji uszkodzonego podczas walk obiektu, a od 1927 do 1939 roku działała tu Szkoła Rolnicza Żeńska. W latach 1946-67 w pałacu mieściło się Liceum Ogólnokształcące i kiedy zmieniło ono adres, dawny pałac począł popadać w ruinę. W 1970 roku większa jego część została rozebrana i tak stał w ruinie aż do 2013 roku. W 2016 roku zakończyła się jego odbudowa i został oddany do użytku, przy czym z oryginalnego obiektu pozostał tylko niewielki fragment, w którym do niedawna funkcjonowało przedszkole.

Teraz także większość odbudowanego obiektu zajmie Przedszkole Publiczne w Koziegłowach, niemniej pozostała część budynku została przeznaczona m.in. na cele muzealno-wystawiennicze, powstaje tu Izba Pamięci Ziemi Koziegłowskiej, sala konferencyjna, a w oryginalnych piwnicach działa Bractwo Rycerskie.

Sanktuarium w Koziegłówkach

Ulica Kościelna - nieco na południowy wschód od Koziegłów, znajdują się Koziegłówki, a w nich stoi piękne Sanktuarium Św. Antoniego wybudowane na początku XX wieku w stylu włoskiego renesansu. Na uwagę zasługuje tu obraz św. Antoniego Padewskiego, namalowany w Rzymie w 1568 roku i poświęcony przez papieża Piusa V. Żywy jest tu kult tego Świętego.

Zamek w Koziegłowach

Historia zamku nie jest dokładnie znana. Niektórzy przypuszczają, iż wcześniej, już w XII w. znajdowała się tutaj drewniana budowla obronna wzniesiona przez Kazimierza Sprawiedliwego. Inne źródła mówią, że widoczne do dzisiaj pozostałości to ślady grodziska typu pierścieniowego, czyli obiektu jeszcze starszego. Istnieje jeszcze teoria, że w XIII w. istniał tu drewniano-ziemny zamek, który wybudował podkomorzy krakowski i starosta bydgoski Mściwoj lub wojewoda krakowski Mikołaj herbu Lis. Jest jeszcze jedna teoria mówiąca, że budowniczymi zamku byli w latach 60. XIV w. książęta śląscy z linii oleśnickiej: Konrad I lub II, na co może wskazywać fakt, że później była to najbardziej na zachód wysunięta warownia Królestwa Polskiego w tym rejonie.

Już pod koniec XVI w. zamek popadał w ruinę, ostatecznie jednak zniszczyli go Szwedzi w czasie potopu szwedzkiego. Budowlę rozebrano całkowicie z rozkazu władz carskich w 1865 r., a kamienny budulec zużyto do budowy drogi wiodącej do pobliskiego Gniazdowa. Miejsce po dawnym zamku jest ogólnodostępne. Relikt w postaci wzniesień i zagłębień znajduje się na polach oddalonych nieco od zabudowań. Miejsce po dawnym zamku w pobliżu miejscowości Koziegłowy znajduje się nad rzeczką Sarni Stok. Zamek znajdował się na zachód od drogi DK-1.

Stowarzyszenia PPJ

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych" polegającej na założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej i samozatrudnieniu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: 19.2. "Wsparcie we wdrażaniu operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

www.jura-ppj.pl